Văn Hóa Địa Danh

Chùa Trà Bảo Lộc

10/11/2021 12:59
Chùa trà cao hơn 830m so với hồ Nam Phương, Tp Bảo Lộc, canh quan thiên nhiên nơi đây có thì như chốn bồng lai, không khí dịu mát trong lành Từ trên cao nhiều xuống có thể thấy bao quát toàn cảnh thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng