Cần bán nhà 3 tầng dự án khu đô thị khép kín kingstown tại Bãi Cháy, Hạ Long

Khu vực: Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh
  • Giá : 2.40 tỷ
  • Diện tích : 70 m2
  • Ngày đăng : 04/12/2019
  • Lượt xem : 0
Thông tin mô tả
<p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: center;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 20pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30.6667px;\">Khu đ&ocirc; thị xanh kh&eacute;p k&iacute;n Hạ Long</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: 36pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Chỉ với số tiền từ 2,3 tỷ đồng, Qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; sở hữu được căn hộ để ở hoặc kinh doanh tại dự &aacute;n<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">&nbsp;Khu đ&ocirc; thị xanh</strong>&nbsp;Kings Town Hạ Long.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: 36pt;\">&nbsp;</p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &ldquo;&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">vị tr&iacute; v&agrave;ng</strong>&rdquo; tại Hạ Long, cạnh quốc lộ 18 thuận tiện di chuyển v&agrave; sở hữu tiềm năng gia tăng gi&aacute; trị vượt trội.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: 36pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Di chuyển 5 ph&uacute;t đến bến xe B&atilde;i Ch&aacute;y, bệnh viện đa khoa B&atilde;i Ch&aacute;y.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: 36pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Di chuyển 10 ph&uacute;t để đến&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">khu vui chơi Sunworld Hạ Long</strong>, b&atilde;i tắm, quảng trường, phố đi bộ.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: 36pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Di chuyển 15 ph&uacute;t sang&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">đảo Tuần Ch&acirc;u</strong>, khu h&agrave;nh ch&iacute;nh H&ograve;n Gai, FLC,&hellip;</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">Kh&ocirc;ng gian xanh&nbsp;</strong>dựa v&agrave;o ch&acirc;n n&uacute;i, mặt hướng biển, nhờ đ&oacute; kh&ocirc;ng gian sống rất trong l&agrave;nh h&ograve;a hợp với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tận hưởng tiện &iacute;ch ho&agrave;n hảo,&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">dịch vụ</strong>&nbsp;vui chơi giải tr&iacute;,&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">du lịch tại Hạ Long</strong>.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Chủ đầu tư dự &aacute;n đến từ H&agrave;n Quốc, tập đo&agrave;n&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">N.H.O</strong>&nbsp;đại diện l&agrave; C&ocirc;ng ty CP Tổ chức Nh&agrave; Quốc Gia</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Với quy m&ocirc; dự &aacute;n&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">khu đ&ocirc; thị xanh Hạ Long</strong>&nbsp;185,919m2, nh&agrave; đầu tư chia ra th&agrave;nh 3 giai đoạn ch&iacute;nh.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 36pt; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: -18pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">-<span new=\"\" outline:=\"\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: \" times=\"\" vertical-align:=\"\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Giai đoạn 1: Khu quần thể 83 căn&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">Shophouse</strong>&nbsp;v&agrave; 64 căn&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">Townhouse</strong></span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 36pt; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: -18pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: center; text-indent: -24px; line-height: 19.9333px;\">-<span new=\"\" outline:=\"\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: \" times=\"\" vertical-align:=\"\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: center; text-indent: -24px; line-height: 19.9333px;\">Giai đoạn 2:&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">Chung cư</strong>&nbsp;thương mại&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">The Dragon Catsle&nbsp;</strong>&ndash; 1271 căn hộ</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 36pt; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: -18pt;\">&nbsp;</p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 36pt; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-indent: -18pt;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">-<span new=\"\" outline:=\"\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: \" times=\"\" vertical-align:=\"\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Giai đoạn 3:&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">Trung t&acirc;m thương mại</strong>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">văn ph&ograve;ng cho thu&ecirc;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: center;\"> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 36pt; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: -18pt;\">&nbsp;</p> <div style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: -18pt; line-height: 19.9333px;\">-<span new=\"\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 7pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: \" times=\"\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: -18pt; line-height: 19.9333px;\">Tiện &iacute;ch nội khu bao gồm: Trung t&acirc;m thương mại, Hồ bơi, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, S&acirc;n chơi trẻ em, Vườn BBQ, trường học, an ninh 24/7,&hellip;</span></div> &nbsp; <div style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 17.3333px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: -18pt; line-height: 19.9333px;\">-<span new=\"\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 7pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: \" times=\"\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-indent: -18pt; line-height: 19.9333px;\">H&igrave;nh thức sở hữu l&acirc;u d&agrave;i</span></span></div> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\">&nbsp;</p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px;\">Li&ecirc;n hệ tư vấn v&agrave; tham quan dự &aacute;n:</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px; color: red;\">Mr. Nguyễn Quang Ph&uacute;</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px; color: red;\">SĐT: 0969833318</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\"><span style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; font-size: 13pt; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 19.9333px; color: red;\">Địa chỉ: số 23, khu đ&ocirc; thị Kings Town, khu 10, phường B&atilde;i Ch&aacute;y, Hạ Long, Quảng Ninh.</span></p> <p style=\"box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;\"><a href=\"http://nhadathalong.vn/nha-dat-ban-tai-ha-long/can-ban-nha-3-tang-du-an-khu-do-thi-khep-kin-kingstown-tai-ha-long-quang-ninh.re19632.html\">http://nhadathalong.vn/nha-dat-ban-tai-ha-long/can-ban-nha-3-tang-du-an-khu-do-thi-khep-kin-kingstown-tai-ha-long-quang-ninh.re19632.html</a></p> </div>
Cần bán nhà 3 tầng dự án khu đô thị khép kín kingstown tại Bãi Cháy, Hạ Long

Đặc điểm bất động sản

Địa chỉ:
Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
Mã tin:
35500
Loại tin rao:
Nhà đất bán
Ngày đăng:
04/12/2019
Số tầng:
3 (tầng)
Đặc tính:
Bán nhà biệt thự, liền kề

Thông tin liên hệ

Tên liên hệ:
nguyễn quang phú
Địa chỉ:
bãi cháy, hạ long, quảng ninh
Điện thoại:
Mobile:
0969833318
Email:
quangphu@diaocthanhle.com

Xem bản đồ

Tiện ích trong khu vực

Chọn bán kính

Chọn loại tiện ích